КОРОНАВИРУСЪТ

Тук можете да се запознаете със статистиката за развитието на пандемията от коронавирус по света и в България, и да научите повече за вируса SARS-CoV-2.

НОВИНИ КОНТАКТИ
Live Covid-19
Съединени щати 89 567 321
Случаи: 89 567 321
Смъртни: 1 043 372
Оздравели: 85 286 101
Активни: 3 237 848
Индия 43 532 788
Случаи: 43 532 788
Смъртни: 525 242
Оздравели: 42 891 933
Активни: 115 613
Бразилия 32 536 302
Случаи: 32 536 302
Смъртни: 672 101
Оздравели: 30 967 114
Активни: 897 087
Франция 31 452 173
Случаи: 31 452 173
Смъртни: 149 726
Оздравели: 29 774 092
Активни: 1 528 355
Германия 28 542 484
Случаи: 28 542 484
Смъртни: 141 397
Оздравели: 26 886 400
Активни: 1 514 687
Обединеното кралство 22 741 065
Случаи: 22 741 065
Смъртни: 180 417
Оздравели: 22 182 650
Активни: 377 998
Италия 18 805 756
Случаи: 18 805 756
Смъртни: 168 604
Оздравели: 17 617 973
Активни: 1 019 179
Русия 18 445 301
Случаи: 18 445 301
Смъртни: 381 354
Оздравели: 17 873 576
Активни: 190 371
Южна Корея 18 413 997
Случаи: 18 413 997
Смъртни: 24 576
Оздравели: 18 239 069
Активни: 150 352
Турция 15 180 444
Случаи: 15 180 444
Смъртни: 99 057
Оздравели: 15 035 727
Активни: 45 660
Испания 12 818 184
Случаи: 12 818 184
Смъртни: 108 111
Оздравели: 12 243 647
Активни: 466 426
Виетнам 10 749 324
Случаи: 10 749 324
Смъртни: 43 088
Оздравели: 9 715 163
Активни: 991 073
Япония 9 418 900
Случаи: 9 418 900
Смъртни: 31 332
Оздравели: 9 195 323
Активни: 192 245
Аржентина 9 394 326
Случаи: 9 394 326
Смъртни: 129 109
Оздравели: 9 184 344
Активни: 80 873
Австралия 8 291 345
Случаи: 8 291 345
Смъртни: 10 085
Оздравели: 7 979 050
Активни: 302 210
Нидерландия 8 203 996
Случаи: 8 203 996
Смъртни: 22 383
Оздравели: 8 069 293
Активни: 112 320
Иран 7 240 564
Случаи: 7 240 564
Смъртни: 141 404
Оздравели: 7 063 479
Активни: 35 681
Колумбия 6 175 181
Случаи: 6 175 181
Смъртни: 140 070
Оздравели: 5 984 546
Активни: 50 565
Индонезия 6 097 928
Случаи: 6 097 928
Смъртни: 156 766
Оздравели: 5 923 808
Активни: 17 354
Мексико 6 093 835
Случаи: 6 093 835
Смъртни: 325 793
Оздравели: 5 243 977
Активни: 524 065
Полша 6 017 601
Случаи: 6 017 601
Смъртни: 116 437
Оздравели: 5 335 693
Активни: 565 471
Португалия 5 171 236
Случаи: 5 171 236
Смъртни: 24 149
Оздравели: 4 816 665
Активни: 330 422
Украйна 5 018 019
Случаи: 5 018 019
Смъртни: 108 656
Оздравели: 4 906 805
Активни: 2 558
Северна Корея 4 757 620
Случаи: 4 757 620
Смъртни: 73
Оздравели: 4 752 920
Активни: 4 627
Малайзия 4 575 809
Случаи: 4 575 809
Смъртни: 35 784
Оздравели: 4 510 643
Активни: 29 382
Тайланд 4 534 017
Случаи: 4 534 017
Смъртни: 30 739
Оздравели: 4 478 846
Активни: 24 432
Австрия 4 475 146
Случаи: 4 475 146
Смъртни: 18 805
Оздравели: 4 345 393
Активни: 110 948
Израел 4 391 284
Случаи: 4 391 284
Смъртни: 10 984
Оздравели: 4 264 371
Активни: 115 929
Белгия 4 265 296
Случаи: 4 265 296
Смъртни: 31 952
Оздравели: 4 130 552
Активни: 102 792
Чили 4 030 267
Случаи: 4 030 267
Смъртни: 58 617
Оздравели: 3 681 179
Активни: 290 471
Интерактивна карта на COVID-19

Епидемията по света

Страна Потвърдени Смъртни Оздравели % Активни Тестове
Франция 31,452,173 149,726 29,774,092 94.7% 1,528,355 271,490,188
Германия 28,542,484 141,397 26,886,400 94.2% 1,514,687 122,332,384
Обединеното кралство 22,741,065 180,417 22,182,650 97.5% 377,998 522,526,476
Италия 18,805,756 168,604 17,617,973 93.7% 1,019,179 227,930,923
Русия 18,445,301 381,354 17,873,576 96.9% 190,371 273,400,000
Испания 12,818,184 108,111 12,243,647 95.5% 466,426 471,036,328
Нидерландия 8,203,996 22,383 8,069,293 98.4% 112,320 21,107,399
Полша 6,017,601 116,437 5,335,693 88.7% 565,471 36,495,226
Португалия 5,171,236 24,149 4,816,665 93.1% 330,422 43,527,258
Украйна 5,018,019 108,656 4,906,805 97.8% 2,558 19,521,252
Австрия 4,475,146 18,805 4,345,393 97.1% 110,948 190,970,223
Белгия 4,265,296 31,952 4,130,552 96.8% 102,792 34,555,871
Чехия 3,936,870 40,324 3,889,854 98.8% 6,692 55,559,357
Швейцария 3,741,859 13,984 3,650,823 97.6% 77,052 21,360,334
Гърция 3,729,199 30,327 3,542,750 95% 156,122 85,770,643
Дания 3,019,264 6,487 2,993,046 99.1% 19,731 127,704,991
Румъния 2,927,187 65,755 2,847,123 97.3% 14,309 23,542,696
Швеция 2,519,199 19,091 2,490,785 98.9% 9,323 18,669,741
Сърбия 2,033,180 16,132 2,005,135 98.6% 11,913 9,929,796
Унгария 1,928,125 46,647 1,871,930 97.1% 9,548 11,394,556
Словакия 1,798,131 20,152 1,772,549 98.6% 5,430 7,182,254
Ирландия 1,600,614 7,467 1,558,410 97.4% 34,737 12,399,233
Норвегия 1,448,679 3,337 1,436,319 99.1% 9,023 11,002,430
България 1,174,216 37,260 1,085,407 92.4% 51,549 10,120,506
Хърватия 1,151,523 16,082 1,129,943 98.1% 5,498 4,949,517
Финландия 1,145,610 4,875 1,109,698 96.9% 31,037 11,073,562
Литва 1,069,206 9,176 1,038,300 97.1% 21,730 10,013,417
Словения 1,043,241 6,655 1,024,593 98.2% 11,993 2,686,201
Беларус 982,867 6,978 0% 975,889 13,220,483
Латвия 837,872 5,862 826,634 98.7% 5,376 7,334,084
Естония 581,457 2,591 522,921 89.9% 55,945 3,415,922
Молдова 520,321 11,567 504,142 96.9% 4,612 3,216,305
Кипър 504,717 1,072 124,370 24.6% 379,275 9,477,138
Босна и Херцеговина 379,041 15,807 0% 363,234 1,793,974
Северна Македония 314,501 9,327 304,239 96.7% 935 2,073,990
Албания 282,690 3,502 275,252 97.4% 3,936 1,854,161
Люксембург 263,167 1,094 251,249 95.5% 10,824 4,307,055
Черна гора 241,190 2,729 236,588 98.1% 1,873 2,500,367
Исландия 195,259 179 0% 195,080 1,969,022
Малта 106,068 751 97,140 91.6% 8,177 1,975,827
Андора 44,177 153 43,448 98.3% 576 249,838
остров Ман 36,463 108 26,794 73.5% 9,561 150,753
Фарьорски острови 34,658 28 0% 34,630 778,000
Гибралтар 19,633 104 16,579 84.4% 2,950 534,283
Сан Марино 18,236 115 17,602 96.5% 519 152,231
Лихтенщайн 18,032 85 17,780 98.6% 167 102,174
Монако 13,100 57 12,801 97.7% 242 77,770
Ватикан 29 0 29 100% 0 0