КОРОНАВИРУСЪТ

Тук можете да се запознаете със статистиката за развитието на пандемията от коронавирус по света и в България, и да научите повече за вируса SARS-CoV-2.

НОВИНИ КОНТАКТИ
Live Covid-19
Съединени щати 97 959 573
Случаи: 97 959 573
Смъртни: 1 082 030
Оздравели: 94 695 619
Активни: 2 181 924
Индия 44 575 473
Случаи: 44 575 473
Смъртни: 528 562
Оздравели: 44 004 553
Активни: 42 358
Франция 35 164 535
Случаи: 35 164 535
Смъртни: 154 960
Оздравели: 34 468 138
Активни: 541 437
Бразилия 34 681 231
Случаи: 34 681 231
Смъртни: 685 881
Оздравели: 33 818 040
Активни: 177 310
Германия 33 041 332
Случаи: 33 041 332
Смъртни: 149 576
Оздравели: 32 214 300
Активни: 677 456
Южна Корея 24 673 663
Случаи: 24 673 663
Смъртни: 28 272
Оздравели: 23 905 703
Активни: 739 688
Обединеното кралство 23 621 952
Случаи: 23 621 952
Смъртни: 189 919
Оздравели: 23 335 417
Активни: 96 616
Италия 22 313 612
Случаи: 22 313 612
Смъртни: 176 912
Оздравели: 21 709 268
Активни: 427 432
Япония 21 118 325
Случаи: 21 118 325
Смъртни: 44 463
Оздравели: 20 380 089
Активни: 693 773
Русия 20 833 109
Случаи: 20 833 109
Смъртни: 386 842
Оздравели: 19 800 764
Активни: 645 503
Турция 16 873 793
Случаи: 16 873 793
Смъртни: 101 139
Оздравели: 16 744 827
Активни: 27 827
Испания 13 403 502
Случаи: 13 403 502
Смъртни: 114 009
Оздравели: 13 207 520
Активни: 81 973
Виетнам 11 473 733
Случаи: 11 473 733
Смъртни: 43 146
Оздравели: 10 587 561
Активни: 843 026
Австралия 10 205 957
Случаи: 10 205 957
Смъртни: 14 950
Оздравели: 10 133 494
Активни: 57 513
Аржентина 9 708 420
Случаи: 9 708 420
Смъртни: 129 897
Оздравели: 9 559 964
Активни: 18 559
Нидерландия 8 415 459
Случаи: 8 415 459
Смъртни: 22 637
Оздравели: 8 359 557
Активни: 33 265
Иран 7 547 397
Случаи: 7 547 397
Смъртни: 144 402
Оздравели: 7 324 360
Активни: 78 635
Мексико 7 082 034
Случаи: 7 082 034
Смъртни: 330 046
Оздравели: 6 350 757
Активни: 401 231
Индонезия 6 423 873
Случаи: 6 423 873
Смъртни: 158 036
Оздравели: 6 246 549
Активни: 19 288
Колумбия 6 306 552
Случаи: 6 306 552
Смъртни: 141 769
Оздравели: 6 133 785
Активни: 30 998
Тайван 6 278 794
Случаи: 6 278 794
Смъртни: 10 884
Оздравели: 5 492 794
Активни: 775 116
Полша 6 274 048
Случаи: 6 274 048
Смъртни: 117 456
Оздравели: 5 335 948
Активни: 820 644
Португалия 5 480 864
Случаи: 5 480 864
Смъртни: 25 008
Оздравели: 5 385 968
Активни: 69 888
Украйна 5 096 397
Случаи: 5 096 397
Смъртни: 108 955
Оздравели: 4 963 578
Активни: 23 864
Австрия 5 079 700
Случаи: 5 079 700
Смъртни: 20 713
Оздравели: 4 987 148
Активни: 71 839
Гърция 4 875 215
Случаи: 4 875 215
Смъртни: 33 010
Оздравели: 4 821 401
Активни: 20 804
Малайзия 4 833 008
Случаи: 4 833 008
Смъртни: 36 357
Оздравели: 4 772 630
Активни: 24 021
Северна Корея 4 772 813
Случаи: 4 772 813
Смъртни: 74
Оздравели: 4 772 739
Активни: 0
Тайланд 4 679 022
Случаи: 4 679 022
Смъртни: 32 739
Оздравели: 4 639 886
Активни: 6 397
Израел 4 657 765
Случаи: 4 657 765
Смъртни: 11 687
Оздравели: 4 638 574
Активни: 7 504
Интерактивна карта на COVID-19

Епидемията по света

Страна Потвърдени Смъртни Оздравели % Активни Тестове
Франция 35,164,535 154,960 34,468,138 98% 541,437 271,490,188
Германия 33,041,332 149,576 32,214,300 97.5% 677,456 122,332,384
Обединеното кралство 23,621,952 189,919 23,335,417 98.8% 96,616 522,526,476
Италия 22,313,612 176,912 21,709,268 97.3% 427,432 245,996,037
Русия 20,833,109 386,842 19,800,764 95% 645,503 273,400,000
Испания 13,403,502 114,009 13,207,520 98.5% 81,973 471,036,328
Нидерландия 8,415,459 22,637 8,359,557 99.3% 33,265 21,107,399
Полша 6,274,048 117,456 5,335,948 85% 820,644 37,281,812
Португалия 5,480,864 25,008 5,385,968 98.3% 69,888 44,951,343
Украйна 5,096,397 108,955 4,963,578 97.4% 23,864 19,521,252
Австрия 5,079,700 20,713 4,987,148 98.2% 71,839 197,281,493
Гърция 4,875,215 33,010 4,821,401 98.9% 20,804 92,282,015
Белгия 4,525,931 32,647 4,447,395 98.3% 45,889 35,517,610
Чехия 4,090,733 41,026 4,032,109 98.6% 17,598 56,177,038
Швейцария 4,067,621 14,177 4,007,173 98.5% 46,271 22,259,921
Румъния 3,262,909 66,981 3,173,317 97.3% 22,611 25,037,926
Дания 3,107,554 7,039 3,091,408 99.5% 9,107 128,368,078
Швеция 2,583,370 20,147 2,546,326 98.6% 16,897 18,940,798
Сърбия 2,351,526 16,960 2,290,345 97.4% 44,221 10,986,288
Унгария 2,082,750 47,457 2,001,729 96.1% 33,564 11,394,556
Словакия 1,841,580 20,450 1,816,822 98.7% 4,308 7,293,263
Ирландия 1,662,008 7,885 1,647,964 99.2% 6,159 12,693,631
Норвегия 1,462,050 4,065 1,456,905 99.6% 1,080 11,002,430
Финландия 1,287,044 5,928 1,262,294 98.1% 18,822 11,478,933
България 1,256,266 37,704 1,208,659 96.2% 9,903 10,542,229
Литва 1,244,174 9,315 1,213,142 97.5% 21,717 10,164,808
Хърватия 1,229,044 16,881 1,208,152 98.3% 4,011 5,213,306
Словения 1,171,695 6,812 1,135,954 96.9% 28,929 2,740,256
Беларус 994,037 7,118 985,592 99.2% 1,327 13,646,641
Латвия 924,651 5,981 891,237 96.4% 27,433 7,632,584
Естония 600,681 2,667 524,990 87.4% 73,024 3,527,010
Молдова 586,966 11,821 504,142 85.9% 71,003 3,216,305
Кипър 585,313 1,180 577,651 98.7% 6,482 9,640,118
Босна и Херцеговина 398,415 16,131 376,654 94.5% 5,630 1,859,164
Северна Македония 342,615 9,531 332,710 97.1% 374 2,128,741
Албания 331,987 3,588 326,502 98.3% 1,897 1,941,032
Люксембург 288,658 1,123 283,668 98.3% 3,867 4,402,293
Черна гора 279,494 2,781 275,674 98.6% 1,039 2,620,813
Исландия 205,454 213 0% 205,241 1,996,384
Малта 114,583 804 113,154 98.8% 625 2,059,153
Андора 46,147 155 45,938 99.5% 54 249,838
остров Ман 38,008 116 0% 37,892 150,753
Фарьорски острови 34,658 28 0% 34,630 778,000
Сан Марино 20,671 118 20,441 98.9% 112 157,634
Гибралтар 20,092 108 16,579 82.5% 3,405 534,283
Лихтенщайн 19,543 86 19,298 98.7% 159 102,174
Монако 14,572 63 14,460 99.2% 49 78,646
Ватикан 29 0 29 100% 0 0