Непрекъснато нараства броят на имунокомпрометирани хора с понижена имунна защита


В последните години все повече нараства интересът към търсене на други пътища за борба с бактериалните и вирусни инфекции, към използването на средства за стимулиране на собствените защитни механизми на организма.

В последните години се отдава изключително голямо значение на имунната система за човешкото здраве. Тя осъществява защитата ни срещу различни инфекциозни причинители – вируси, бактерии, гъби, паразити и др. Забелязва се изключително тревожна тенденция за нарастване честотата на инфекциите на различни органи и системи, причинени от различни патогени.

Особено внимание в това отношение предизвиква т.нар. придобита в обществото пневмония. Този факт представлява сериозен медицински, социален и икономически проблем, което налага съответна качествена, съвременна диагностика и, разбира се, ефективна профилактика и лечение.

Ензоимун Актив Продукти постер

Ензоимун Актив

Действа благоприятно на имунната система, като повишава способността й да се бори срещу инфекции, подпомага образуването на антитела и съдейства на антиоксидантната защита на организма. Има директно антивирусно действие, като ограничава вирусната репликация и намалява вирусния товар.

Поръчай продукти Информация

Фактори от околната среда, повлияващи негативно имунната система:

  • Дисстресът и нездравословният начин на живот (нерационално хранене, намалена физическа активност, тютюнопушене)
  • Увеличаващо се замърсяване на околната среда и особено на въздуха – има неоспорими данни, че замърсители на въздуха – СО, СО2, NO, SO2, озон и др. над определени концентрации водят до потискане на имунологичната реактивност, намаляване резистентността на организма и последващо увеличаване на честотата и тежестта особено на респираторните инфекции.
  • Световната тенденция за прекомерното прилагане на антибиотици доведе до нарастване резистентността на микроорганизмите към тях и създаване на полирезистентни щамове с трудно повлияване на възникналите възпалителни усложнения.
  • Свръхупотребата на антибактериални средства доведе и до значително нарастване на алергизацията не само към тях, но и към други средства.
  • За огромна част от вирусните инфекции не съществуват антибиотици или антивирусни химиотерапевтици и може да се разчита само на специфичната имунопрофилактика със съответни ваксини, ако такива съществуват.

В резултат на тези фактори непрекъснато нараства броят на т.нар. имунокомпрометирани хора с понижена имунна защита и риск от по-често развитие на разнообразни инфекции, които трудно се поддават на лечение с познатите средства.

Това дава основание в последните години все повече да нараства интересът към търсене на други пътища за борба с бактериалните и вирусни инфекции, към използването на средства за стимулиране на собствените защитни механизми на организма, за стимулиране на потиснатата имунна система и за коригиране на нейните увредени функции в полза на организ­ма. Бяха проведени множество интензивни проучвания по създаването, експерименталното и клинично приложение на една категория биологично активни вещества, т.нар. имуномодулатори.

Имуномодулатори

Имуномодулаторите са биологично-активни субстанции, които специфично и/или неспецифично влияят върху имунната система. Наричат ги още „модификатори на имунната реакция”. Техните активни компоненти увеличават броя на имунокомпетентните клетки, подобряват хемотаксиса и фагоцитозата, увеличават активността на макрофагите, стимулират активността на интерфероните алфа, бета и гама.

Емпирично имуномодулацията, като форма на имуностимулация, е била известна още преди много години на древните народи, които са използвали различни природни растителни продукти за лечение на инфекциозни заболявания, рани и др. През 1928 г. в САЩ е регистрирана първата фитоимунокомбинация.

Съвременната фармакология разкри и изучи биологично-активните вещества (БАВ) в тези природни продукти, а фармацевтичната индустрия ги предложи в подходяща фармацевтична форма за приложение в здравеопазването.

Една част от тях са известни като хранителни добавки, но не малко се прилагат целенасочено като допълващо средство в лекарствената терапия.

Основни видове имуномодулатори:

  • Фитоимуномодулатори (ехинацея, туя, алое вера, бета глюгани и много други от растителен произход).
  • Хемоимуномодулатори (цинк, селен и др.).
  • Органоимуномодулатори (тимусни пептиди, цитокини и др.).
  • Химични съединения (левамизол, инозин пранобекс и др.).

Имуномодулаторите от всякакъв произход, приложени разумно и по подходящ начин, съобразно заболяването на индивида, неговите физиологични и възрастови особености, ограничават прекомерната употреба и дори злоупотреба на антибиотиците, която отдавна се е превърнала в сериозен медицински проблем. Статистическите данни сочат, че при инфекции на дихателната система особено в детска възраст се предписват антибиотици при 68-80% от случаите, което води до нарастваща резистентност към антибиотиците.

Няма съмнение, че доброто познаване и активно използване на средствата за имунопрофилактика в ежедневната клинична практика ни гарантира по-добро здраве и по-дълъг живот. Изборът на подходящия имуномодулатор се прави от специалист в областта на клиничната имунология след предварителна оценка на състоянието на имунната система.

Източник: medinfo.bg

Ерис – нов вариант на коронавирус (информация)

“По моя преценка EG.5 не представлява особена опасност”, каза Рихард Нехер, ръководител на изследователска група,...

Имунитет и мононуклеарна фагоцитна система

Мононуклеарната фагоцитна система (МПС) е важна част от вродената имунна система. Тя служи като мрежа от...

Унищожават 8 милиона ваксини против COVID в Белгия

Белгия ще унищожи около осем милиона дози ваксини против COVID-19, произведени от „Модерна“ и „Пфайзер“,...

Микропластмасата и нашата имунна система

Малки частици пластмаса се появяват в нашата питейна вода, кръв и дори в райони на...